V 9.00 hodin byl zahájen transport konstrukce budoucího mostku pro pěší v Hřensku v kaňonu řeky Kamenice. Lávka byla nejprve vyrobena vcelku a posléze rozdělena na dvě břemena vážící 2 a 3 tuny- celkem tedy konstrukce vážila 5 tun. Po usazení obou dílů dojde k jejich svaření v jeden celek, vybavení dřevěnými doplňky a 7.4.2012 po ní vyjdou první návštěvníci Hřenska. Celá akce byla dokončena do 20 minut a po doplnění paliva v nedalekém Janově se vrtulník vydal k přeletu na základní letiště Mělník.