Ze zařízení musely být vyjmuty dva kompresory a dopraveny na střechu zvlášť, aby bylo možno celou jednotku vyzdvihnout.

Podrobnosti o této akci také na stránkách hostingového centra Casablanca.