Hmotnost břemen byla cca 1400 kg a součástí transportu byli i fragmenty ocelového rámu na který byly jednotky posléze usazeny.