Dvěma lety o vahách 1500 kg byla úspěšně vynesena celá technologie bez nutnosti záboru pod domem.