Součástí vystoupení vrtulníku byla ukázka hasícího systému „Bumbybucket“ a dále pak transport vozu Bentley a jeho předvedení divákům akce.