Váhy břemen se pohybovaly od 1500 kg do 2500 kg a zakázka byla ve spolupráci s realizační firmou hotova během jednoho dne.