Bylo demontováno 7 starých a namontováno 7 nových stožárů VVN.