Břemeno obsahovalo segmenty nosného ocelového rámu na který pak bude o 14 dnů později usazen technologický kontejner.